یکی دیگه

یکی از هم جریانی ها

هم آورد

۴ دیدگاه

در مورد دوست!
آخرش سرو تهش را با هم ، هم آوردم!

دزد، لندی و زیمباردو

۴ دیدگاه

دیروز شاهد یک دزدی بودم.
اما فقط شاهد بودم و نه بیشتر!

روان پژوه و بدترین نویسنده این حوالی ام
خاطرات بودنم را مینویسم
هرچه باعث شود بیاندیشم را دوست دارم
yekidie