یکی دیگه

یکی از هم جریانی ها

دمدمی

۲ دیدگاه

نمیدونم آدم دمدمی هستم یا کم حوصله یا شاید هم شرایط اخیرم باعث این فکرها میشه!

کاری میکنم و فردا ادامه اش نمیدم چون علتش رو پیدا نمیکنم.

برای اکثر چیزای زندگی هیچ دلیلی پیدا نمیکنم و فقط در حال حرکت با جریانم.

فکر میکنم غیر از اعمالی که برای بقا لازمه همه کارهای انسان به خاطر سرگرمی انجام میشه!

توی نت گوشیم بیشتر از ده تا موضوع برای نوشتن دارم تا بنویسم و این چهارمین چیزیه که امروز مینویسم و میخوام پاکش کنم!

قبلی ها که از دست رفت این یکی رو قبل اینکه پاک کنم تموم میکنم.

پازل

۴ دیدگاه


برای کامل شدن سختی های زیادی رو باید متحمل شد.
خیلى گشتن ها و پیدا کردن ها و یاد گرفتن ها.
همه استعداد و دانش و قدرتى که میتونیم به دستش بیاریم بخشی از خوده کمال یافته ی ماست.
خودى که قطعه قطعه هاى وجودیش رو پیدا کردیم و کنار هم گذاشتیم تا کامل بشیم.
مهم اینه که دنبال تکه هاى پازل خودمون بگردیم. گاهى برای پیدا کردن بعضی تکه ها باید بیشتر تلاش کرد.
این بین باید مواظب بود استعدادهایى که نادیده گرفته میشن هم بود؛چون اینها تکه هایى از پازل وجود ماست که گم میشن.

روان پژوه و بدترین نویسنده این حوالی ام
خاطرات بودنم را مینویسم
هرچه باعث شود بیاندیشم را دوست دارم
yekidie