یکی دیگه

یکی از هم جریانی ها

بعدش هزار و یک

۰ دیدگاه

به بهانه هزار روز شدن عمر این وبلاگ.

روان پژوه و بدترین نویسنده این حوالی ام
خاطرات بودنم را مینویسم
هرچه باعث شود بیاندیشم را دوست دارم
yekidie