یکی دیگه

یکی از هم جریانی ها

خنیا

این صفحه به روزرسانی میشود...

کانال تلگرام: yekidie

 

The Evpatoria Report

Golevka
2005

آلبوم کامل در تلگرام

 

Помни Имя Свое

Птицы (Ptitsy)
2014

آلبوم کامل در تلگرام

 

Yo Yo Ma

Esa Pekka Salonen
Salonen Cello Concerto

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

Tom Waits

blood money
2002

آلبوم کامل در تلگرام

متن آهنگ ها

 

Zack Hamsey

the way
2017

آلبوم کامل در تلگرام

 

Помни Имя Свое

Имярек
2019

آلبوم کامل در تلگرام

 

Antimatter

Black Market Enlightenment
2018

آلبوم کامل در تلگرام

 

Antimatter

Welcome to the Machine
Too Late
2016

آلبوم کامل در تلگرام

 

Kensington

Time
2019

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

April Rain

One Is Glad to Be of Service
2013

آلبوم کامل در تلگرام

 

April Rain

To Whom It May Concern
2018

آلبوم کامل در تلگرام

 

≤ BRUIT

Monolith
2018

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

...

 

Gary Clark Jr

This Land

آلبوم کامل در تلگرام

 

Damir Muhamedyarov
Iday

Soaring
2016

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

Kyle Preston

Geo
2017

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

Ludovico Einaudi

Undiscovered
2020

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

Once Upon a Winter 

Pain and Other Pleasures

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

...

 

...

 

...

 

Rodrigo y Gabriela

Mettavolution

آلبوم کامل در تلگرام

 

Sebastian Plano

Verve
2019

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

sleep dealer

This Winter Was Somber
2019

آلبوم کامل در تلگرام

 

...

 

...

 

 

روان پژوه و بدترین نویسنده این حوالی ام
دل به آفتابگردان دادم و
خاطرات بودنم را مینویسم
هرچه باعث شود بیاندیشم را دوست دارم
فرزند قرن چهاردهمم و
شطرنج را هم دوست دارم
yekidie